Ursula LEVENS - Dezvoltarea potenţialului creativ al corpului – Muzică şi mişcare în improvizaţia de grup / Developing the body’s creative potential – Music and movement in group improvisation

Rezumat

Studiul reprezintă experimente ale Cercului de Improvizație în Grup din Universitatea  Oldenburg care promovează concepte didactice multidisciplinare. Conform acestora, predarea muzicii și studiul interpretativ sunt strâns legate între ele, muzica însoțită de mișcare dezvoltă potențialul creativ al omului. În cadrul seminariilor organizate la Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic s-a experimentat modul de îmbinare a mișcării cu muzica live, dar și cu diferite medii digitale, participanții având ocazia de a-și dezvolta concepte de interpretare proprii și de a le testa în activități de predare din școala primară.

Cuvinte cheie

muzică, mișcare, improvizație, medii digitale.

...

ABSTRACT

The study presents experiments of the members of Group Improvisation at the Oldenburg University which promotes multi-disciplinary pedagogical concepts. According to these, teaching music and performing music are closely connected, as music accompanied by movement develops the human creative potential. Within the seminars organized at the Oldenburg University we experienced the way movement combines with live music as well as various digital media, the participants having the opportunity to develop personal performing concepts and to test them in teaching activities in primary school.

Key words

Music, movement, improvisation, digital media

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com