Adrian BORZA - Morfogeneza sunetului imaginii / The Sound of Image Morphogenesis

Rezumat

Faţeta provocatoare a sintezei spectrale este încorporarea în creaţia muzicală a unei tehnologii avansate şi versatile, care aduce o turnură în sinteza pe calculator, şi-anume morfogeneza sunetului imaginii. Constituirea structurii spectrale a obiectului sonor rezidă în forme vizuale, prin investirea unui punct ori linii sau suprafeţe, totodată a propriei lor luminanţe şi culoare, cu calităţi ale sunetului: înălţime, durată, intensitate şi spaţializare. Drept rezultat, imaginea grafică este transformată în sunete. În acest sens, lucrările autorului Drones II (2012) şi Increat (2003) – aceasta din urmă inspirată de un tablou al artistului vizual Claudiu Presecan, sunt exemple de compoziţie situată la graniţa dintre domeniile audio-vizual şi tehnologic.

Cuvinte cheie

sinestezie, percepţie multisenzorială, sunetul imaginii, morfogeneză, sinteză spectrală, control gestual

...

ABSTRACT

The challenging side of the spectral synthesis is to integrate an advanced and versatile technology into music composition, which brings a twist in computer synthesis, that is, the sound of image morphogenesis. The genesis of the sound object resides in visual forms, by assigning sound qualities – pitch, duration, loudness and panning – to a point or line or surface and to their own brightness and color. As a result, the graphical image is transformed into sounds. In this respect, the author’s works Drones II (2012) and Increat (2003) – the latter inspired by a painting by the visual artist Claudiu Presecan, are examples of music composition positioned on the border of the audio-visual and technology domains.

Key words

synesthesia, multisensory perception, sound of image, morphogenesis, spectral synthesis, gestural control

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com