Cristian BENCE-MUK - Aspecte structural-dramatice și rolul muzicii electronice în baletul Tulburarea apelor de Cristian Bence-Muk / Structural Dramatic Aspects and the Role of Electronic Music in Tulburarea apelor (the Troubling of Waters) by Cristian Bence-Muk

Rezumat

Realizarea momentelor de muzică electronică din baletul Tulburarea apelor pentru orchestră, cor bărbătesc și muzică electronică de Cristian Bence-Muk a presupus utilizarea sintetizatoarelor virtuale și a sampler-elor oferite de softul Propellerhead Reason, dar și a multiplelor posibilități de editare și procesare sonoră a programului Audacity. Prezentul studiu descrie conceperea și concretizarea tuturor acestor segmente de muzică electronică, precum și rolul lor în cadrul și în contextul general al lucrării.

Cuvinte cheie

balet, contemporan, software, sintetizator, sampler.

...

ABSTRACT

The achievement of the electronic music moments in the ballet Tulburarea apelor  for orchestra, male voice choir and electronic music by Cristian Bence-Muk implied using the virtual synthesisers and the samplers provided by the Propellerhead Reason software, as well as the multiple sound editing and processing possibilities offered by the Audacity programme. This study describes the conception and concretisation of all these segments of electronic music alongside their role in the general framework and context of the work.

Key words

ballet, contemporary, software, synthesiser, sampler

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com