Nicoleta DEMIAN - Corporalitate şi Tehnologie în compoziţia coregrafică contemporană / Body and Technology in Contemporary Dance Composition

Rezumat

Coregrafii contemporani devin tot mai conştienţi de puterea de a capta nu prin valenţele decorative ale dansului, nu prin forţa lui emoţională, ci prin „conceptualizarea” trupului uman, care devine astfel o emblemă socială şi antropologică. In secolul XXI, corpul uman transcende de la hiperorganicitatea coregrafică a baletului, la corpul abstract sau eludarea corporală, până la corpul tehnologic. Dezvoltarea şi generalizarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţie au determinat instrumentalizarea digitală a corpului dansatorului contemporan – algoritmizând coregrafia. William Forsythe propune o metodă cognitivă, dintr-o perspectivă matematică, geometrică, organizată, de compoziţie coregrafică computerizată. Prin abstractizarea şi algoritmizarea coregrafiei, prin destructurarea organicităţii mişcărilor corporale, Forsythe urmăreşte să pună la dispoziţia artiştilor dansatori de azi noi modalităţi de a evolua, o perspectivă ştiinţifică amplă ce depăşeşte barierele artistice şi culturale impuse coregrafiei.

Cuvinte cheie

Instrumentalizare corporală digitală, algoritm coregrafic, compoziţie coregrafică computerizată, banca de mişcări.

...

ABSTRACT

Contemporary choreographers are more and more aware of the power to capture attention not through the esthetic value of the dance, not through its emotional force, but instead by the “conceptualization” of the human body, which becomes a social and anthropological pattern. In the 21st century the human body transcends from the hyper-organic ballet body to the abstract body, from the negation of the flesh to the technological body. The development and generalization of information and communication technologies have determined the digital instrumentalisation of the contemporary dancer’s body and algorithmized choreography. William Forsythe proposes a cognitive method for computerized dance composition, from a mathematic, geometric, organized point of view. Through abstract and algorithmized choreography, through de-structuring the organic quality of the body movements, Forsythe creates a methodology of dance composition that enables artists to discover new ways to evolve. His ample scientific perspective inside the art of choreography leaves behind all cultural and artistic hindrances.

Key words

Digital body instrumentalization, choreographic algorithm, computerized dance composition, motion bank.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com