Cătălina POPA - Fata moartă (Recviem E) de Matthias Kranebitter pentru flaute, chitară electrică și bandă / Dead Girl (Requiem E) by Matthias Kranebitter for flutes, electric guitar and tape

Rezumat

Max este un mediu avansat API (Application Programming Interface) și un limbaj de programare orientat pe obiecte sau de tip data flow ce permite crearea de programe complexe și foarte c

Compoziția asistată de calculator este un fenomen ce a câștigat din ce în ce mai mulți adepți în ultimii ani, din rândul compozitorilor contemporani.
Piesa Fata moartă (Recviem E) a compozitorului austriac Matthias Kranebitter reprezintă un exemplu de măiestrie în utilizarea tehnologiei informației ca parte integrantă a procesului componistic.
Atât partiturile celor două instrumente (flaut și chitară electrică), cât și banda au fost generate cu ajutorul programului AC Toolbox. Rezultatul este unul deosebit de interesant din punct de vedere auditiv, din care nu lipsește totuși factorul uman.

Cuvinte cheie

Flaut, chitară electrică, bandă, electronice, AC Toolbox, Logic PRO, EXS24 Sampler, compoziție asistată de calculator

...

ABSTRACT

Computer assisted composition is a phenomenon which has become more and more popular amongst contemporary composers in recent years.
An example of great artistry in using information technology as a part of the creative process is demonstrated in the piece Dead Girl (Requiem E) by Austrian composer Matthias Kranebitter.
The scores for both instruments (flute and electric guitar) as well as the accompanying tape have been generated using the software called AC Toolbox. This results in a highly interesting and intriguing sound which however does not lack the human element.

Key words

Flute, electric guitar, tape, electronics, AC Toolbox, Logic PRO, EXS24 Sampler, computer assisted composition

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com