Dana Sorina CHIFU, Ion Alexandru ARDEREANU- Lecțiile de canto prin mijloacele electronice de comunicație, o controversată abordare a învățării tehnicii vocale /Singing lessons delivered with the help of electronic means of communication – a controversial approach to teaching vocal skills

Rezumat

Una din caracteristicile progresului societății umane în ultimii treizeci de ani este avântul luat de informatizare. Aceasta încearcă să-și găsească modalități de manifestare în toate aspectele vieții omenești și reprezintă cu siguranță un lucru pozitiv. Există însă unele situații în care informatizarea nu poate înlocui vechile metode, rolul ei trebuind limitat la a le sprijini pe acestea. Lucrarea de față analizează unul din aceste cazuri, în care informatizarea trebuie folosită cu prudență, anume acela al lecțiilor de canto predate prin mijloace electronice de comunicație, fără un contact direct între profesor și student.

Cuvinte cheie

Instrument virtual, flaut, timbru, registru timbral, analiză spectrografică.

...

ABSTRACT

One of the main features of human society’s progress in the last thirty years is the development of technology. All walks of life have been influenced by new technology and we consider this to be a positive thing. Nevertheless, there are certain situations in which technology cannot replace the old methods, but only support them. This paper analyses one of those particular cases when technology should be used with care, namely the singing lessons which are taught through electronic means of communication, without a direct contact between teacher and student.

 

Key words

Vocal technique, singing voice pedagogy, musical pedagogy, electronic means of communication.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com