Diana Elena POP-SÂRB - Instrumentul în educația muzicală–  între tradiție și noile tehnologii / Instruments in Musical Education - Between Tradition and New Technologies

Utilizarea instrumentelor muzicale tradiționale, dar și aparținând noilor tehnologii – percuție mică, instrumentul electronic – în activităţile de educație muzicală, determină creşterea calității învăţării și a interesului pentru domeniul vast al muzicii. Această lucrare cuprinde prezentarea importanței utilizării instrumentelor tradiționale în educația muzicală, analiza funcțiilor principale ale instrumentului electronic (orga) precum și rezultatele unui chestionar aplicat în urma realizării unor activități muzicale cu copii de vârstă școlară mică.

Cuvinte cheie

Noile tehnologii, instrument muzical tradițional și electronic, proces-produs artistic, chestionar

...

ABSTRACT

Using traditional musical instruments and new technologies - small percussion, electronic keyboards - in musical education increases the quality of learning and the interest in the vast field of music. This work is about the importance of using traditional instruments in musical education, the analysis of the main functions of an electronic instrument (keyboard) and presents the results of a questionnaire  after musical activities with primary school children (6-9 years old).

 

Key words

New technologies, traditional and electronic musical instruments, artistical product/process, questionnaire

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com