Erich YUNG, Nelida NEDELCUȚ - Scalebook și Vemus, software dedicate educației instrumentale / Scalebook and Vemus, literacy software tool

Rezumat

Vemus și Scalebook și-au propus a realiza o legătură coerentă între practica instrumentală în clasă și studiul la domiciliu, pe materialul deja practicat în clasă. Acest tip de abordare este specific mediului de învățare la distanță, prin softuri dedicate studiului acasă diversificându-se resursele educaționale puse la dispoziția elevului.
Dezvoltatorul de software Playnote a creat aplicaţia Scalebook pentru iPad și iPhone, având în prim plan examinarea studenţilor de la vioară, clarinet, saxofon, flaut și trompetă utilizând inteligenţa artificială. În perioada viitoare se dorește crearea unor alte versiuni, pentru alte instrumente, acestea fiind însă corelate cu cerinţele impuse de tematica Consiliului Şcolilor Regale de Muzică cu adresabilitate pentru nivelurile 1-5 de educație. Sclalebook este prima aplicaţie care examinează utilizatorii, oferindu-le un feedback descriptiv şi rezultate bazate pe ceea ce au executat la instrument. Observațiile includ comentarii asupra ritmului, înălțimilor, intonaţiei şi vitezei de interpretare. Vemus reprezintă o aplicație ce caută să ajungă la oameni din diferite medii și culturi, este rezultatul unui proiect ce a urmărit crearea de legături culturale prin stocarea unui mare număr de exemple muzicale destinate studiului la flaut și clarinet. Vemus s-a bazat pe rezultatele platformei și instrumentele existente, dezvoltate și validate în mod preliminar în contextul proiectului Imutus care a emis un mediu eficient de studiu individual, cu caracteristici de evaluare automată pentru conținuturi muzicale destinate instrumentului blockflöte.

Cuvinte cheie

soft muzical, vioară, flaut, clarinet, inteligență artificială

...

ABSTRACT

What Vemus and Scalebook aim to achieve is consistency between instrumental practice in class and home study on material already practiced in class. This approach is typical of the distance learning environment through software dedicated to home study which diversifies the educational resources available to the student.
The music technology company Playnote developed an application for iPad and iPhone, intended for the assessment of violin, clarinet, saxophone, flute and trumpet students, using artificial intelligence. Future versions will be created to support other instruments as well, based on the requirements of the Associated Board of the Royal Schools of Music for grades 1-5. Scalebook is the first application that evaluates the users, giving them a descriptive feedback and results based on what they played on the instrument. Observations include comments on rhythm, pitch, intonation and speed of performance. Using music as the main vehicle and engaging groups in different countries and diverse contexts, Vemus seeks to reach people from different backgrounds and cultures, creating cultural links and ensuring a larger sharing of knowledge and research results and a larger impact. It is the result of a project that aimed to store a great number of musical examples for clarinet and flute. Vemus was built on the knowledge and results of the successful Imutus project that delivered an efficient practicing environment for the blockflöte.

 

Key words

music software, violin, flute, clarinet, artificial intelligence

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com