Mihai POPEAN - Dezvoltarea de instrumente noi pentru cercetare interdisciplinară în domeniul cogniției muzicale: Soluții IT bazate pe Cycling ’74 Max sau Pure Data / The development of new instruments for interdisciplinary research in music cognition: IT

Rezumat

Cercetarea științifică interdisciplinară conduce la necesitatea de a dezvolta atât instrumente noi de evaluare empirică, cât și metode flexibile de procesare a datelor. Cogniția muzicală este un câmp de cercetare interdisciplinară care studiază bazele cognitive ale fenomenului muzical și consecințele acestuia. Cercetarea în domeniul cogniției muzicale necesită atât folosirea creativă a instrumentelor și metodologiilor de cercetare deja existente, cât și crearea de instrumente noi de cercetare care să corespundă unei abordări specific interdisciplinare. Atât Max cât și omologul său open source Pure Data oferă potențialul dezvoltării unei platforme flexibile pentru crearea unor instrumente IT specifice cercetării în domeniul cogniției muzicale. Acest articol propune o gamă de soluții pentru crearea unor instrumente noi de cercetare în cogniția muzicală folosind Max sau Pure Data ca și mediu de dezvoltare.

Cuvinte cheie

cogniție muzicală, instrumente de cercetare, interdisciplinar, interuniversitar, procesare de sunet, procesare de sunet, procesare video, competențe transversale, periferice, max msp jitter, pure data.

...

ABSTRACT

Interdisciplinary scientific research leads to the necessity of developing both new instruments for empirical assessment as well as flexible data processing methods. Music cognition is an interdisciplinary research field that studies the cognitive foundations of the musical phenomenon and its consequences. Research in music cognition requires both the creative use of already existing research tools and methodologies as well as the creation of new research tools corresponding to a specifically interdisciplinary approach. Both Max and the open-source counterpart Pure Data offer the potential of developing a flexible platform for the creation of IT tools specific to the musical cognition research. This paper proposes a range of solutions for creating new instruments for research in music cognition using Max or Pure Data as a development environment. 

Key words

music cognition, research tools, interdisciplinary, inter-university, data processing, sound processing, video processing, transversal competencies, peripherals, max msp jitter, pure data.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com