Cristian MIHĂESCU - Analiza timbrală şi registrele flautului / Timbral analysis and registers of flute

Rezumat

Instrumentele virtuale sunt utilizate astăzi pe scară largă, înlocuind cu succes, de multe ori, instrumentele reale. Prezentul studiu de caz se concentrează pe analiza timbralității flautului şi împărțirea pe registre și subregistre pe baza reprezentării spectrografice a frecvențelor. De asemenea, s-a încercat conturarea unui model de reprezentare a unui flaut virtual care să utilizeze cât mai puține eșantioane, fără pierderi semnificative ale identității instrumentului real (utilizate în cazul dispozitivelor cu memorie limitată).

Cuvinte cheie

Instrument virtual, flaut, timbru, registru timbral, analiză spectrografică.

...

ABSTRACT

Virtual instruments are widely used at present, most often successfully replacing real instruments. This case study focuses on the timbre analysis of the flute and the division into registers and sub-registers based on the spectrographic representation of frequencies. Moreover, an attempt was made to outline a model representation of a virtual flute which would use as few samples as possible, without significant identity loss of the real instrument (used in devices with a limited memory capacity).

 

Key words

Virtual instrument, flute, timbres, spectrographic analysis.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com