FODOR Attila - Fișe de lucru pentru educația muzicală – Sibelius sau Finale? / Worksheets for music education – Sibelius or Finale?

Rezumat

Programele de notație computerizată au evoluat în ultimii ani din aplicații dedicate și limitate scopului inițial în mijloace complexe, care depășesc cu mult funcția lor de bază. Ele oferă oportunități pentru compoziție, analiză muzicală, chiar și pentru educație. Studiul nostru urmărește să prezinte într-o manieră comparativă posibilitățile realizării unor fișe de lucru pentru educația muzicală prin intermediul celor două aplicații concurente: Sibelius și Finale.

Cuvinte cheie

Notație muzicală, fișe de lucru, Sibelius, Finale

...

ABSTRACT

The ICT based notation software have evolved in the last years from dedicated applications, limited to their initial goals, into complex devices that exceed their basic functions. These programs are also suitable for composition, analysis, and even music education.
Our paper intends to present in a comparative manner the possibilities of creating worksheets for music education with two competing software: Sibelius and Finale.

 

Key words

Music notation, worksheets, Sibelius, Finale

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com