Cătălina POPA - Ian Clarke, Zoom Tube pentru flaut solo (1999): utilizarea echipamentului de amplificare instrumentală în actul artistic / Ian Clarke, Zoom Tube for solo flute (1999): the use of instrument amplification equipment in artistic performance

Rezumat

Amplificarea instrumentelor în cazul muzicii clasice nu este o practică foarte des întâlnită. Există însă unele situații în care astfel de dispozitive electronice pot  adăuga noi valențe expresive actului interpretativ. Textul de față reprezintă un studiu de caz asupra piesei Zoom Tube pentru flaut solo a compozitorului britanic Ian Clarke, scopul fiind acela de a descoperi în ce măsură această lucrare va fi avantajată de (sau chiar va necesita) suportul oferit de utilizarea unui echipament de amplificare.

Cuvinte cheie

Flaut, amplificare, interpretare instrumentală, microfon

...

ABSTRACT

In classical music, the practice of amplifying instruments is not applied very often. However, there are certain instances in which resorting to these types of electronic devices can add certain new expressive dimensions to a performing act. The present text represents a case study on Zoom Tube, a piece by British composer Ian Clarke, aiming to discover the degree to which the work will benefit as a result of (or even require)  the use of amplifying equipment.

 

Key words

Flute, amplifying equipment, music performance, microphone

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com