Delia STOIAN-IRIMIE - Tehnoredactarea computerizată a fișelor analitice pentru cântecul popular vocal utilizate în cercetarea etnomuzicologică  românească / Desktop publishing of analytical notes for traditional vocal songs used in the Romanian ethnomusicological research

Rezumat

În cadrul studiilor etnomuzicologice, o analiză morfologică și sintactică a cântecului popular vocal se poate realiza cu ajutorul fișelor analitice. În urma extragerii elementelor melodice, ritmice, de formă și versificație, se pot observa asemănări și deosebiri între repertoriile aceluiași gen.

Cuvinte cheie

folclor, fișe analitice, sintactic, morfologic, tehnoredactare computerizată, câmpuri tabelare

...

ABSTRACT

In ethnomusicological research, a morphological and syntactical analysis of traditional vocal songs can be accomplished with the help of analytical notes. After the extraction of such elements as melody, rhythm, form, and versification, we can notice resemblances and differences among the repertoires belonging to the same genre.

 

Key words

Folklore, analytical notes, syntactic, morphologic, desktop publishing, table fields

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com