Oana BĂLAN - Pirateria digitală – valorizare şi devalorizare culturală / Digital piracy – evolution and devolution of cultural value

Rezumat

Civilizaţia a suferit schimbări majore în ultimele decenii, devenind o societate bazată pe cunoaştere. Evoluţia cauzată de dezvoltarea fără precedent a tehnicilor informatice a avut şi continuă să aibă o influenţă puternică asupra activităţilor umane. Domeniul care a fost afectat cel mai acut de această mutaţie virtuală este cel al creaţiei intelectuale.

Cuvinte cheie

Drepturi de autor, proprietate intelectuală, protecție, economie digitală

...

ABSTRACT

Civilization has undergone to major changes in the past decades, becoming a knowledge- based society. The evolution caused by the unprecedented development of information technologies had and still has a powerful influence on human activities. The field most acutely influenced by this virtual mutation is that of intellectual creation.

 

Key words

Authors’ rights, intellectual property, protection, digital economy Vocal technique, singing voice pedagogy, musical pedagogy, electronic means of communication.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com