Sandy J. HOLLAND - Utilizarea resurselor de învățare de tip e-learning de pe platforma E-MusicMaestro pentru dezvoltarea aptitudinilor muzicale esențiale / Using E-MusicMaestro e-learning resources to develop key musicianship skills

Rezumat

Lucrarea de față cataloghează aptitudini muzicale esențiale prin referire la curriculum-ul unor importante comisii de examinare muzicală. Lucrarea definește termenul e-learning, analizează avantajele acesteia și explorează E-MusicMaestro în calitatea sa de resursă online care oferă formare, teste și exerciții în domeniul aptitudinilor muzicale esențiale, ghidând profesorii de muzică în rolul lor profesional și ajutând părinții copiilor înzestrați muzical să le ofere acestora un mediu potrivit pentru învățarea muzicii acasă. Rolul pe care îl joacă resursele E-MusicMaestro în a contribui la conștientizarea muzicii și însușirea aptitudinilor este subliniat în relație cu teorii relevante ale învățării, iar gama de resurse este discutată și evaluată


Cuvinte cheie

E-MusicMaestro, tehnologie muzicală, educație auditivă, interactiv, educație muzicală, online, e learning, comisia de examen a Royal School of Music, Trinity College London, London College of Music.

...

ABSTRACT


Key musicianship skills are categorised by reference to the syllabi of major music examining boards. The term, e-learning is defined and its advantages are considered. E-MusicMaestro is explored, as an online resource offering training, testing and practice in key musicianship skills, guiding music teachers in their professional role and helping parents of musical children to provide a home environment that supports musical learning. The role that E-MusicMaestro resources play in contributing to musical awareness and skill acquisition is outlined in relation to relevant theories of learning and the range of resources is discussed and evaluated.

 

Key words

E-MusicMaestro, music technology, aural training, interactive, music education, online, e-learning, ABRSM, Trinity College London, London College of Music

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com