Loredana MUNTEAN - Resurse TIC pentru evaluarea competenţelor muzicale în ciclul primar / ICT resources for evaluation of musical competences in primary school

Rezumat

De-a lungul timpului, percepţia asupra educaţiei muzicale s-a schimbat mereu, importanţa artei în formarea şi dezvoltarea personalităţii umane situându se pe poziţii diferite în funcţie de contexul social-istoric-economic, de gradul de desluşire a complexităţii psihicului uman.
Dacă schimbările de perspectivă asupra educaţiei artistice încep din sala de clasă, orice iniţiativă, orice demers educativ care determină aprofundarea domeniului artistic trebuie încurajat. Această idee se răsfrânge nu doar asupra modului în care se desfăşoară actul de predare-învăţare, ci şi asupra evaluării.


Cuvinte cheie

Evaluarea competenţelor muzicale, resurse TIC

...

ABSTRACT

The perception of musical education has changed over time, while the importance of art in the formation and development of the human personality has placed itself on different positions depending on the context.
If the perspective on artistic education changes starting from the classroom, any initiative, any educative measure that determines the deepening of the artistic area needs encouragement. This idea lies not only with the way the teaching-learning act takes place, but also with the evaluation.

 

Key words

Evaluation of musical competences, ICT resources

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com