Dragoș CĂLIN - Integrarea tehnologiei calculatorului în învățământul muzical / Integrating IT in Music Education

Rezumat

Tehnologia informației a pătruns în toate domeniile societății, inclusiv în învățământ. Educația este pe punctul de a fi revoluționată, integrarea calculatorului în actul de predare deschizând posibilități nebănuite. În educația muzicală, calculatorul are o serie de aplicații și facilități care ușurează mult munca dascălilor, dar și a elevilor și studenților.
Datorită noilor posiblități de comunicare, a internetului și a tehnologiei informaționale, învățământul se poate realiza și într-o nouă formă, la distanța, facilitând accesul la instituții de mare prestigiu.


Cuvinte cheie

calculator, tehnologie, informație, învățământ, muzică, comunicare, profesor

...

ABSTRACT

Information technology has penetrated into all areas of society, including education. Education is about to be revolutionized, as the integration of computers in teaching opens unsuspected possibilities. In music education, the computer has a number of applications and features that greatly facilitate the work of educators, as well as that of pupils and students.

Due to the new possibilities of communication, the Internet and information technology, education can be achieved in a new form, the so-called distance learning, facilitating access to prestigious institutions.
 

Key words

computer, technology, information, education, music, communication, teacher

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com