Delia STOIAN IRIMIE, Dionisie Stoian IRIMIE - Mijloace IT utilizate în elaborarea lucrării de licență la disciplina Folclor muzical / Information Technology Employed in Writing Bachelor’s Theses in Musical Folklore

Rezumat

În procesul de elaborare a unei lucrări de licență la disciplina Folclor muzical, mijloacele IT sunt primordiale în zilele noastre, ușurând în mare măsură atât munca studentului, cât și cea a profesorului îndrumător. Acestea pot fi utilizate în cadrul culegerii folclorului din teren, în cadrul tehnoredactării (text propriu-zis, text muzical), cât și pentru procesarea audio a materialului cules. Realizarea acestui proces implică utilizarea în mare parte a diferitelor programe menționate ulterior.

 

Cuvinte cheie

Folclor muzical, lucrare de licenţă, tehnoredactare computerizată, procesare audio

...

ABSTRACT

In the process of writing a bachelor’s thesis in Musical folklore, IT is primordial nowadays and facilitates the efforts of students as well as of their supervising professors. IT means can be used in collecting folklore from the field, in text processing (for usual texts and musical texts too), and in the audio processing of the collected material. This process requires the extensive use of the software listed hereunder.

 

Key words

Musical folklore, bachelor’s thesis, text processing,  audio processing

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com