Loredana MUNTEAN - Resurse TIC pentru evaluarea competenţelor muzicale în ciclul primar / ICT resources for evaluation of musical competences in primary school

Rezumat

Lucrarea abordează o chestiune tehnică privind construcția de orgi, cu precădere cea privind modul de acționare asupra registrelor unei orgi clasice. Deși de mici dimensiuni, elementele digitale încorporate în construcția de orgi au devenit marcante, datorită tehnicilor noi privind mecanica orgilor.
Studiul de caz prezentat reprezintă o situație ideală, în care sistemul digital revoluționează din punct de vedere tehnic construcția unei orgi.


Cuvinte cheie

Orgă, transmisie mecanică, transmisie pneumatică, transmisie electrică, clasic, digital

...

ABSTRACT

The present paper tackles a technical matter concerning the way pipe organs are built focusing on the way the stops of the classical pipe organ are actuated. Despite being reduced in size, the digital elements inserted in the pipe organs have become essential due to the modern techniques concerning the pipe organ mechanics.
The case study presented in detail represents the ideal situation in which the digital system technically revolutionizes the building of pipe organs.

 

Key words

Organ, mechanical transmission, pneumatic transmission, electrical transmission, classical, digital

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com