Mirela MERCEAN-ŢÂRC - Consideraţii asupra receptării muzicii electronice / Considerations on the Reception of Electronic Music

Rezumat

Studiul îşi propune să evidenţieze câteva dintre aspectele receptării unor genuri diverse ale muzicii electronice diferite ca material sonor: muzică concretă, acusmatică,  muzică electronică pentru meloterapie. Folosind metoda interviului ghidat pe un eşantion de 52 de adolescenţi cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, studiul înregistrează rezultate interesante în ceea ce priveşte capacitatea tinerilor de a conferi sens şi semnificaţie lucrărilor audiate, precum şi în privinţa emoţiilor percepute, dar şi a preferinţelor şi a convenţiilor culturale înrădăcinate în conştiinţa acestora prin educaţia formală şi nonformală.


Cuvinte cheie

receptarea muzicii electronice, adolescenţii şi muzica electronică, accesibilitate-emoţii pozitive, inaccesibilitate-emoţii negative

 

...

ABSTRACT

The paper proposes to highlight some aspects of the reception of diverse genres of electronic music with different audible material: musique concrète, acousmatic music, electronic music for therapy. Using the method of guided interview on a sample of 52 adolescents with ages between 16 and 18, the study records interesting results regarding the capacity of the youth to confer meaning and significance to the works listened to, as well as the emotions perceived and the preferences and cultural conventions embedded in their conscience by formal and non-formal education.

 

Key words

reception of electronic music, adolescents and electronic music, accessibility-positive emotions, inaccessibility-negative emotions

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com