Cătălina POPA - Relația muzică – mișcare – cuvânt în piesa Disconfort pentru flaut și bandă (2013) de Cora Miron / Exploring the music – movement – word interaction in the piece Discomfort for flute and tape (2013) by Cora Miron

Rezumat


Transpunerea în muzică a unor stări, gesturi, culori sau chiar descrierea în cele mai mici detalii a unei imagini complexe este o artă în sine, ce necesită măiestrie componistică și creativitate. În acest sens, tehnologia vine în ajutorul noii generații de compozitori, prin oferta bogată de instrumente IT cu aplicații în domeniul muzical, care permit explorarea unor direcții noi de exprimare artistică și utilizarea unor sunete neconvenționale pentru transmiterea mesajului intern al unei lucrări. În cele ce urmează, propunem o incursiune analitică în limbajul muzical al unei piese aparținând tinerei compozitoare Cora Miron, discipol al școlii clujene de compoziție, oferind o viziune de ansamblu asupra stilului componistic din Disconfort pentru flaut și bandă (2013), precum și o trecere în revistă a mijloacelor din domeniul TIC la care se face apel pentru facilitarea relevării ideilor și a temelor principale ce stau la baza construcției piesei. Fiind rezultatul unui stagiu de lucru interdisciplinar, lucrarea propusă reprezintă exemplul perfect pentru observarea efectului pe care împletirea muzicii cu tehnologia îl are asupra pictării unei imagini auditive complexe.

Cuvinte cheie

Flaut, bandă, teatru, improvizație, sincretism

...

ABSTRACT

Translating a certain feeling, gesture, colour into music, or even using sounds to describe an image in great detail is an art form in itself, requiring a certain compositional skill as well as creativity. To this end, technology aids the new generation of composers by providing a large pool of IT tools with applications in the music field, which allow for a further exploration into new ways of artistic expression, while also providing them with unconventional sounds that may help in better transmitting a work’s meaning and internal message. The following text proposes an analytic incursion into the musical language of Discomfort for flute and tape (2013) a piece by a disciple of the Cluj school of composition, Cora Miron. Thus, we aim to provide an overview of the compositional style of the piece as well as a run through all ITC devices and implements that were used in order to facilitate the understanding of the music’s underlying ideas and central themes. Being the result of an interdisciplinary placement project, the musical piece hereby presented for analysis represents the perfect example for observing the effects of merging modern technology with music with the goal of painting a complex acoustic image.

Key words

Flute, tape, theatre, improvisation, syncretism

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com