Mihai POPEAN - Algorithm Applications in Music Education as Part of General Aicologys / Aplicații algoritmice în educația muzicală ca parte din Aicologia generală

Rezumat

Toate procesele cunoscute, educative sau de altă natură, se bazează pe algoritmi. Cu toate acestea, astfel de algoritmi sunt doar mijloacele pentru ajungerea la un rezultat și nu rezultatul în sine. Creativitatea eludează algoritmii obișnuiți datorită caracteristicilor sale deschise în ceea ce privește percepția și interpretarea rezultatului final. Inteligența artificială poate oferi cadrul și mijloacele de dezvoltare a algoritmilor adaptivi care să poată evalua producția creativă și, prin urmare, să sprijine educația muzicală și vocațională.

Cuvinte cheie

Aplicații algoritmice, creativitate, inteligenta artificală, educație muzicală, educație vocațională

...

ABSTRACT

All known processes, educational or otherwise, are based on algorithms. However, such algorithms are only the means to achieving a result and not the result itself. Creativity eludes regular algorithms because of its open-ended feature as far as the perception and interpretation of the end result is concerned. Artificial intelligence may provide the framework and the means to develop adaptive algorithms which can assess creative output and therefore assist musical and vocational education

Key words

Algorithmic applications, creativity, artificial inteligence, musical education, vocational education

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com