Veronica Laura DEMENESCU, Ani-Rafaela CARABENCIOV, Ion Alexandru ARDEREANU - Retrospectiva activității românești de cercetare în domeniul muzicologic, din perspectiva publicațiilor științifice / The Retrospective of Romanian Research Activity in Musicology, from the Perspective of Scientific Publications

Rezumat

Rezultatele cercetării științifice se regăsesc în producția de publicații științifice. Așa cum performanța academică se identifică pe baza rezultatelor din acest domeniu, am ales să facem o analiză a publicațiilor românești din perioada 2012-2017, urmărind o serie de direcții cu trimitere la instituții, autori, edituri, lucrări.

Cuvinte cheie

Publicații științifice, autori, lucrări, edituri

...

ABSTRACT

The results of scientific research can be found in the production of scientific publications. As the academic performance is identified based on the results in this field, we chose to perform an analysis of the Romanian publications between 2012-2017, following a series of directions referring to institutions, authors, publishing houses, works.

Key words

Scientific publications, authors, works, publishing houses

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com