Loredana MUNTEAN - Resursele digitale în educaţia muzicală a şcolarilor mici / Digital Resources in the Music Education of Primary School Children

Rezumat

Lucrarea de faţă aduce în atenţie importanţa creării unei strategii didactice hibride pentru studiul muzicii. Atunci când universul real, concret, palpabil devine limitat, îl putem completa cu acele elemente ale universului virtual care sunt în acord, în consonanţă cu caracteristicile psihicului uman aflat într-un anume stadiu de dezvoltare. Prezentul articol are două părţi precedate de Argument şi urmate de câteva Consideraţii finale. În prima parte, se prezintă universul sonor al şcolarului mic prin prisma particularităţilor de vârstă ale acestuia. A doua parte propune o succintă analiză a resurselor digitale pentru educaţia muzicală a şcolarilor mici, completată cu câteva exemple.

Cuvinte cheie

Resurse digitale, jocuri muzicale, educaţia muzicală a şcolarilor mici

...

ABSTRACT

The paper brings to attention the importance of creating hybrid teaching strategies for the study of music. When the real, specific, tangible universe becomes limited, we can complete it with those elements of the virtual universe which are in agreement, in line with the characteristics of the human mind at a certain stage of its development. This article has two parts preceded by the Argument and followed by some Final considerations. In the first part, we shall present the universe of sounds of primary school children in the light of the special features of the age. The second part proposes a succinct analysis of the digital resources available for the music education of small school children, followed by a few examples.

Key words

Digital resources, music games, musical education in primary school

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com