Diana POP - Muzică și tehnologie-dualism funcțional pentru educația muzicală. Enchanted learning - Musical instruments / Music and Technology - Functional Dualism for the Musical Education. Enchanted learning - Musical instruments

Rezumat

În contextul educației contemporane, studierea eficientă a domeniului vast al muzicii necesită implicarea a cât mai multe surse care furnizează informații, care să fie recepționate prin implicarea întregii personalități: intelect, acţiune și afect. Cei care realizează educația muzicală trebuie să cunoască îndeaproape beneficiile și modalitățile prin care noile tehnologii pot să faciliteze accesul spre cunoaștere, forma și conținutul pe care acestea le uzitează situându-se în sfera necesităților și a preocupărilor celor instruiți instituțional.

Cuvinte cheie

Paradigme educaționale, inteligențe, site, suport media, educație muzicală

...

ABSTRACT

In the context of contemporary education, the efficient study of the vast field of music requires the involvement of as many sources of information as possible, sources that are accepted by one’s personality as a whole: intellect, action and affect. The ones teaching musical education must have a close perception of the assets and ways through which the new technology can facilitate the access to knowledge, the form and the content used, placing itself within the field of interest of those with institutional training

Key words

educational paradigms, intelligences, site, media support, musical education

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com