Rezumat

Noile tendințe în tehnologia de cuantificare a muzicii și efectul său terapeutic demonstrează încă o dată abordarea științifică a meloterapiei, importanța acesteia și recunoașterea ei ca metodă terapeutică în medicină, psihologie sau educație. Această lucrare reprezintă o prezentare generală a elementelor care fac ca meloterapia să fie considerată o metodă științifică. Începem prin a defini meloterapia și domeniul său de utilizare pentru a continua cu noi cercetări în ceea ce privește tehnologia de măsurare, aici incluzând și un exemplu realizat la Universitatea Transilvania din Brașov, în Laboratorul de Creativitate și Valorificare (CVTC). Noua tehnologie prezentată include instrumente medicale, respectiv tehnologia nucleară pentru diagnosticare, dar și echipamente de înregistrare și măsurare a reacțiilor organismului la muzică. Scopul acestui studiu este de a ajuta terapeuții să găsească modalități științifice de aplicare a meloterapiei.

Cuvinte cheie

Meloterapie, MindWave, cercetare, știință, tehnologie

...

ABSTRACT

New trends in the measurement technology of music and its therapeutic effect are proving once more the scientific approach of music therapy, its importance and recognition as a therapeutic method in medicine, psychology, and education. This paper is an overview of the elements that cause music therapy to be considered a scientific method. We start by defining music therapy and its area of use and continue with the research, measurement technology and examples of application at Transilvania University of Braşov, in the Creativity Laboratory. The new technology presented includes medical instruments, nuclear technology for diagnosis, and recording and measuring equipment of the body’s reactions to music. The aim of this study is to help music therapists in finding scientific ways of choosing the proper and most helpful method and music in therapy.

Key words

Music therapy, MindWave, research, science, technology

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com