Delia STOIAN-IRIMIE , Dionisie STOIAN-IRIMIE - Restaurarea audio în format digital în cercetarea etnomuzicologică / Digital Audio Restoration in Ethnomusicological Research

Rezumat

Procesul de restaurare audio implică mai multe etape necesare specifice, începând de la transferul materialului din sistem analogic în sistem digital și continuând cu editarea, procesarea și ulterior arhivarea acestuia.

Cuvinte cheie

Cercetare etnomuzicologică, restaurare audio, digitalizare, procesare, editare, arhivare, software, hardware

...

ABSTRACT

AThe audio restoration process involves several specific necessary stages, starting with the transfer from the analogue into the digital system and continuing with the editing, the processing and the archiving of the material.

Key words

Ethnomusicological research, audio restoration, digitalization, processing, editing, archiving, software, hardware.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com