Ulla LEVENS - Abordarea unei compoziții prin improvizație / Approaching a composition through improvisation

Rezumat

Lecțiile de muzică sunt o parte importantă a programei, începând cu educația din școala primară. Prin activități muzicale practice colective cum sunt interpretarea vocală și instrumentală, realizarea de aranjamente, improvizația și compoziția, elevii fac cunoștință cu diverse culturi muzicale, stimulându se totodată creativitatea și învățarea socială. Compoziția, la fel ca improvizația, sunt două domenii ale activității muzicale care se întrepătrund. Pe lângă cunoașterea teoretică și analiza partiturilor, abordarea care urmează reprezintă o cale practică prin care grupuri eterogene pot improviza folosind materialul unei compoziții, axându-se pe învățarea muzicală. Textul oferă un exemplu de activitate bazată pe improvizația de grup în școală.

Cuvinte cheie

Compoziție, partitură grafică, improvizație, gândire și acțiune creativă, învățare socială, interacțiuni de grup, lecție demonstrativă, medii digitale

...

ABSTRACT

Music lessons are an important part of the curriculum starting with primary school education. Through collective practical musical activities such as singing and instrumental performance, arrangements, improvisation, and composition students come to know various musical cultures, while creativity and social learning are stimulated. Composition and improvisation are two fields of music, which are interlinked. In addition to theoretical know-how and score analysis the following approach is a practical way for heterogeneous groups to improvise with material of a composition focussed for musical learning. The text gives an example of working with group improvisation in schools.

Key words

Composition, graphic score, improvisation, creative thinking and doing, social learning, group interactions, demonstration lesson, digital media.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com