Rodica Elena MUREȘAN - Feedback-ul vizual - metodă modernă de antrenament vocal / Visual feedback as a modern method of vocal training

Rezumat

Acest articol examinează utilizarea feedback-ului vizual în domeniul pedagogiei vocale. Această tehnologie permite cântăreților să „vizualizeze” modul de producţie vocală, înregistrând unele caracteristici acustice specifice ale vocii. Articolul este axat și pe analiza tehnologiei informatice existente, concepute pentru a oferi feedback vizual asupra parametrilor acustici ai vocii cântate și a investiga modul în care acesta poate fi utilizat, în mod efectiv, în pedagogia vocală.

Cuvinte cheie

Pedagogie vocală, feedback vizual, analiză acustică.

...

ABSTRACT

This paper examines the use of visual feedback technology in the field of vocal pedagogy. This technology enables singers to “see” what their voices are doing while they are singing, by recording certain acoustic properties of their voice. It also analyzes the existing computer programs, designed to provide visual feedback on acoustic parameters of the singing voice and to investigate how such feedback can most effectively be utilized in the vocal pedagogy.

Key words

vocal pedagogy, visual feedback, acoustic analysis

Descarcare articol / Download Article
 
Joomla Template by Joomla51.com