Cristian MIHĂESCU - Analiza timbrală şi registrele clarinetului în Sib / Timbral analysis and registers of B flat clarinet

Rezumat

Prezenta lucrare are la bază un studiu de caz focalizat pe analiza timbralității clarinetului în Sib, pe baza reprezentării spectrografice a frecvențelor. Plecând de la registrele şi subregistrele identificate prin această analiză, s-a încercat conturarea unui model de reprezentare a unui clarinet virtual care să utilizeze cât mai puține eșantioane, fără pierderi semnificative ale identității instrumentului real

Cuvinte cheie

Instrument virtual, clarinet, timbru, registru timbral, analiză spectrografică

...

ABSTRACT

This paper is based on a case study focused on the timbre analysis of the clarinet in Bb, based on the spectrographic representation of the frequencies. Starting from the registers and sub-registers identified by this analysis, we were able to outline a model representation of a virtual clarinet that uses as few samples as possible, without significant identity loss of the real instrument.

Key words

Virtual instrument, clarinet, timbre, timbre register, spectrographic analysis

Descarcare articol / Download Article
 
Joomla Template by Joomla51.com