Loredana MUNTEAN, Ciprian BACIU - Metodologie și instrumente pentru analiza avansată a publicațiilor din domeniul cogniției muzicale / Methodology and Tools for Advanced Analysis of Publications in Music Cognition

REZUMAT

Dezvoltarea noilor tehnologii a atras după sine apariția unor platforme educaționale mixte, care furnizează atât lecții în format video, cât și lecții hibride între grafice, aplicații web și video. Aceste noi tipuri de materiale au ajuns să fie folosite în procesul educațional tradițional, dar și în mediul virtual, unde s-au dezvoltat exponențial.


Cuvinte cheie

Video, platforme, lecții, tutoriale, tehnologie, educație

...

ABSTRACT

The development of new technologies has led to the appearance of mixed educational platforms that provide both video lessons and hybrid lessons with graphics, web and video applications. These new types of materials have come to be used in the traditional educational process, as well as in the virtual environment, where they have developed exponentially.

 

Key words

Video, platforms, lessons, tutorials, technology, education

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com