Thomas BISITZ - Elaborarea de instrumente muzicale controlate prin mișcare pentru explorare cu grupuri incluzive / Developing Motion Controlled Musical Instruments for Exploration with Inclusive Groups

REZUMAT

Articolul descrie dezvoltarea de prototipuri pentru un nou tip de instrumente muzicale electronice portabile, așa numite Motion Sound Boxes, folosind sinteza sonoră digitală. Articolul descrie experiențele din timpul repetițiilor și concertelor în cadrul unui ansamblu muzical incluziv și prezintă posibilități de dezvoltare ulterioară.


Cuvinte cheie

Instrumente controlate prin mișcare, medii digitale, muzică electronică, muzică experimentală, improvizație, incluziune, meloterapie

...

ABSTRACT

The article describes the development of prototypes of a new approach of handheld, motion controlled electronic musical instruments, so called Motion Sound Boxes, using digital sound synthesis. The experiences during rehearsals and in concerts in an inclusive music ensemble for experimental, improvised music are described and potential for further development is shown.

 

Key words

Motion controlled instruments, digital media, electronic music, experimental music, improvisation, inclusion, music therapy

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com