Mirela MERCEAN-ȚÂRC - Consideratii asupra receptarii muzicii electronice II - partea 1 / Thoughts on Electronic Music II, Part 1

REZUMAT

Prezentul studiu este continuarea unei cercetări anterioare asupra receptării muzicii electronice de către adolescenți. Dacă în prima parte a studiului am analizat reacțiile adolescenților cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani (Mirela Mercean-Țârc 2017), în acest studiu vom analiza și comenta particularitățile receptării acestei muzici de către copii și preadolescenți cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani. Am ales în cercetarea anterioară categoria de vârstă 16-18 ani deoarece am considerat că particularitățile psihologice și experiența culturală a acestora le vor permite să înțeleagă și să aprecieze mai ușor mesajul și conținutul unor genuri specifice de muzică electronică al căror conținut este în mare parte complex și abstract. Succesul acestei cercetări ne-a dat ideea de a extinde explorările pe un lot de copii și preadolescenți și de a compara diferențierile între modalitățile de receptare ale celor trei categorii alese.


Cuvinte cheie

receptare, muzică electronică, copii, preadolescenți, adolescenți, accesibilitate - complexitate scăzută - emoții pozitive, inaccesibilitate - complexitate crescută - emoții negative, descriptori de receptare, funcționalitatea muzicii electronice

...

ABSTRACT

This study is a continuation of a previous research concerning the reception of electronic music by adolescents. In the first part of the study we analysed the reactions of adolescents aged 16 to 18 (Mirela Mercean-Țârc, 2017); in this study, we will analyse and make comments on the particularities of the reception of this music by children and preadolescents aged 10 to 14. In the previous study, we chose the category 16 to 18 years old because we considered that their psychological particularities and cultural experience will allow them to understand and appreciate more easily the message and the contents of some specific genres of electronic music, whose contents are to a great extent complex and abstract. The success of this research gave us the idea to extend the explorations on a group of children and preadolescents and to compare the differences between the modalities of reception of the three categories chosen.

 

Key words

reception, electronic music, children, preadolescents, adolescents, accessibility – low complexity – positive emotions, inaccessibility, high complexity – negative emotions, descriptors of reception, functionality of electronic music

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com