Diana SARB - Hansel și Gretel-operă interactivă/ Hansel și Gretel-design your own opera

REZUMAT

Pregătirea la nivel muzical a publicului de mâine din sălile de concerte este un deziderat urmărit cu interes în educația muzicală contemporană, la nivel mondial. Lucrarea de față prezintă o modalitate plăcută, eficientă și interactivă de abordare a repertoriului muzical dramatic, încă din copilărie, introducând astfel terminologia de specialitate, însoțită de posibilitatea alcătuirii propriei opere.


Cuvinte cheie

Opera, act, libret, regizor, scenograf, design muzical, educație, site muzical

...

ABSTRACT

The musical preparation of tomorrow’s audience in concert halls represents a desideratum, one of the main aims to be met with in contemporary musical education worldwide. This paper presents a pleasant, efficient and interactive way of approaching the opera repertoire in childhood, introducing the specialized terminology, accompanied by children’s possibility of making their own opera.

 

Key words

Opera, act, libretto, director, set designer, musical design, education, musical site

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com