Rolul aplicațiilor online în organizarea orei de educație muzicală / The role of online applications in organizing the music education class

REZUMAT

Studiul de față dorește să aducă în atenția cadrelor didactice, și nu numai, rolul aplicațiilor online care sunt prezente prin utilizarea calculatorului și a internetului. Existența acestor mijloace reprezintă descoperirea principală a secolului al XX-lea, care la ora actuală este și un punct de pornire în activitățile zilnice desfășurate de către copii și adulți. Școala, prin cadrele didactice, necesită să urmărească „firul“ roșu al dezvoltării procesului tehnologiei informatice și a comunicațiilor pentru a putea să îl aplice în cadrul propriilor activități. Cu ajutorul tehnologiei moderne, profesorii pot transmite mai ușor mesaje pe care elevii le decodifică prin aplicații online sau alte mijloace necesare. Două dintre acestea vor fi prezentate drept exemple de bună practică la clasă, fiind evidențiat rolul și feedback-ul pe care elevii l-au avut după experimentarea lor.


Cuvinte cheie

Computer, internet, aplicații, Chrome Music Lab, Music theory.net, activități, Educație Muzicală

...

ABSTRACT

This paper attempts to bring to the attention of the teachers, and not only, the role of the online applications that are available through the use of the computer and the Internet. The existence of these resources represents the main discovery of the 20th century, which at the present time is also a starting point in the daily activities carried out by children and adults. The school, through the teachers, needs to follow the red „thread“ of the development process of the information and communications technology, in order to be able to apply it within its own activities. With the help of modern technology, teachers can easily transmit messages that students decode through online applications or other necessary means. Two of these will be presented as examples of good practice in the classroom, highlighting the role and feedback that the students had after their experimentation.

 

Key words

Computer, Internet, applications, Chrome Music Lab, Music theory.net, activities, Music Education

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com