Critica muzicală în era digitală: terminologia și cadrul mediatic / Music criticism in the digital age: terminology and the media

REZUMAT

Critica muzicală însumează un proces: de la decizia de a scrie despre o interpretare muzicală până la ideile materializate într-un context publicistic. Din întreg traseul pregătirii materialului pentru a fi supus atenției publicului, prezentul articol se concentrează pe doi factori interdependenți: utilizarea terminologiei și cadrul mediatic în care va fi difuzată informația. Ca studiu de caz pentru exemplificarea limbajului la diferiți autori am ales revista Muzica ¬– singura publicație din România care acoperă o perioadă de mai bine de un secol de la fondare până în prezent. În a doua parte a materialului am oferit o listă orientativă a publicațiilor virtuale de critică muzicală din România.


Cuvinte cheie

revista Muzica, publicații, cadru mediatic, terminologie

...

ABSTRACT

Music criticism is a process: from the decision to write about a musical interpretation to the ideas materialized in a publication context. From the whole route of preparing the material for public attention, this article focuses on two interdependent factors: the use of terminology and the media framework in which the information will be disseminated. As a case study to exemplify the language to different authors, I chose Muzica journal – the only Romanian publication that covers a period of more than a century since its foundation until present. In the second part of the material I have provided an indicative list of the virtual publications of music criticism in Romania.

 

Key words

Muzica journal, digital publications, media framework, terminology.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com