The Greek RISM Office and the Muscat Project

REZUMAT

Muscat, programul central de catalogare al RISM începând cu anul 2016, este o structură de catalogare de documente muzicale (partituri manuscrise și tipărite), lansat în prezent sub forma unui program multilingv de tip open source, web-based, utilizabil pe orice tip de platformă, disponibil gratuit pentru oricine este interesat.
Articolul se referă la anumite proiecte-pilot întreprinse de Biroul RISM din Grecia începând cu anul 2017, cu referire în principal la înregistrarea în Muscat de metadate bibliografice și metadate de autoritate privitoare fie la resurse muzicale arhivate, de exemplu Arhiva Mavropoulos, o colecție de șaizeci și opt de cântări bizantine manuscrise compuse de Nikolaos Mavropoulos, fie la metadate de autoritate privitoare la instituții deținătoare din Grecia care au tangență cu domeniul muzical, de exemplu lansarea Project Group on RISM Series C.
Articolul accentuează beneficiile pe care le poate aduce realizarea unor proiecte similare, atât în Grecia, cât și în afara ei.


Cuvinte cheie

Biroul RISM din Grecia, Muscat, metadate bibliografice, metadate de autoritate

...

ABSTRACT

Muscat, RISM’s central cataloging program since 2016, is a framework for cataloging music documents (handwritten and printed music scores). It is now being released as a multilingual, open source, web-based, platform-independent program, available free of charge to anyone who is interested.
The paper refers to certain pilot projects undertaken by the Greek RISM Office since 2017, referring mainly to recording in Muscat bibliographic and authority metadata regarding either archival music resources, e.g. the Mavropoulos Archive, a collection of sixty-eight Byzantine chants, handwritten by Nikolaos Mavropoulos, or authority metadata regarding music-related holding institutions in Greece, e.g. the launch of Project Group on RISM Series C.
The paper gives emphasis on the benefits that performing similar tasks can have, both in and out of Greece.

 

Key words

Greek RISM Office, Muscat, bibliographic metadata, authority metadata

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com