Necesități computaționale pentru analize statistice pe partitură – studiu de caz / Computational Necessities for Score-based Statistical Analysis – a Case Study

REZUMAT

În acest articol vom discuta acele caracteristici de hardware, respectiv de software care permit efectuarea unor analize statistice în muzicologie. Ne vom concentra asupra analizelor pe partitură și vom ilustra argumentele printr-un studiu de caz, o analiză oarecum tipică a distribuției statistice a intervalelor și a tiparelor intervalice, precum și a diversității ritmice.


Cuvinte cheie

Calculatoare, hardware, software, statistică în muzicologie.

...

ABSTRACT

In this article we will discuss those hardware and sofware characteristics that allow certain types of research in Musicology. We will focus on score-based analysis and we will exemplify our arguments by means of a case study, a somewhat typical research of the statistical distribution of intervals and intervalic patterns, also of rhythmical diversity.

 

Key words

Computers, hardware, software, Statistics in Musicology.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com