DORICO - o cale spre notația muzicală/ DORICO-a way to musical notation

REZUMAT

Elementele de noutate și diversitatea sunt acceptate destul de ușor, în general, dar nu întotdeauna se dovedesc a fi eficiente. În cazul programului de editare muzicală DORICO, prezentarea modelelor inițiale, a caracteristicilor și a posibilităților de operare cu elementele muzicale, dar și dezvoltarea permanentă a lor a fost primită cu entuziasm și valorificată de la început.


Cuvinte cheie

Dorico, Sibelius, editare muzicală, facilități, caracteristici

...

ABSTRACT

New things and diversity are generally accepted fairly easily, but they are not always effective. In the case of the DORICO music editing program, the presentation of the initial models, the features and the possibilities of operating with the musical elements and their permanent development was received with enthusiasm and valorized from the beginning.

 

Key words

Dorico, Sibelius, music editing, facilities, features

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com