Proiectul multimedia Conflux, de la Poezie la operă de cameră / The Conflux Multimedia Project, From Poetry to Chamber Opera

REZUMAT

Proiectul multimedia Conflux cuprinde conceptul de operă deschisă și, încă de la nivelul titlului, își propune interacțiunea ca flux comunicațional, ca rețea între poezie, artă video și muzică. Diversele direcții ce țin de specificitatea fiecărui domeniu se supun conceptului de dimensiune oblică, ceea ce conduce la puncte de intersecție în care poezia poate deveni sonoră, instantanee, gestul unei scriiturii muzicale poate urma sugestii sau expresii vizuale (grafism) (ceea ce situează   realizarea sa sonoră între determinare și aleatorism în timp ce imaginea filmică poate reda (metaforic) vibrația unei  unduiri monodice.


Cuvinte cheie

conflux, dimensiune oblică, operă deschisă, operă de cameră, multimedia

...

ABSTRACT

The multimedia project Conflux comprises the concept of open opera and, from the title already, proposes the interaction as communicational flow, as a network of poetry, video art, and music. The diverse directions which belong to the specificity of each realm submit themselves to the concept of oblique dimension, which leads to points of intersection in which poetry can become sonorous, instant, the gesture of the musical writing can continue from visual meanings situated between determination and aleatoricism, as the filmic image can show (metaphorically) the vibration of monodic waves.

 

Key words

Conflux, oblique dimension, open opera, chamber opera, multimedia.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com