Considerații asupra receptării muzicii electronice II partea 2 / Considerations on the reception of electronic music II part 2

REZUMAT

Prezentul studiu este continuarea unei cercetări  anterioare asupra receptării muzicii electronice de către adolescenți. Dacă în prima parte am analizat reacțiile adolescenților cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani (Mirela Mercean-Țârc, 2017), în prezentul studiu am analizat și comentat particularitățile receptării acestei muzici de către copii între 10 și 11 ani și preadolescenți cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani. Am împărțit această a doua parte a studiului în două, datorită extinderii  acestuia. Astfel, în numărul anterior al revistei am prezentat rezultatele a două dintre genurile de muzică electronică audiate: muzică concretă - Adrian Borza - Une minute cinema pour les oreilles, și muzică electroacustică - Francis Dhomont, Chambre d’enfant din ciclul Forêt profonde. Această a doua parte explorează universul de semnificații pe care copiii și preadolescenții l-au raportat în urma audierii altor două genuri de muzică electronică: un fragment din lucrarea Dusk - muzică acusmatică semnată de Adrian Borza și Dream Way - muzică electronică pentru terapie creată de același compozitor. Concluziile preliminare și finale vor sublinia diferențierile și asemănările dintre modalitățile de receptare ale celor trei categorii de tineri auditori. 


Cuvinte cheie

Receptare, muzică electronică, copii, preadolescenți, adolescenți, accesibilitate - complexitate scăzută - emoții pozitive, inaccesibilitate - complexitate crescută -  emoții negative, descriptori de receptare, funcționalitatea muzicii electronice

...

ABSTRACT

This study is a continuation of a previous research concerning the reception of electronic music by adolescents. In the first part of the study we analysed the reactions of adolescents between ages 16-18 (Mirela Mercean-Țârc, 2017); in this study, we will analyse and make comments on the particularities of the reception of this music by children aged 10-11 and preadolescents, aged 11-14. I divided this second part of the study into two, due to its size. Thus, in the previous issue of the magazine, we presented the results of two of the genres of electronic music heard: concrete music - Adrian Borza - Une minute cinema pour les oreilles, and electro-acoustic music - Francis Dhomont - Chambre d’enfant from the Forêt profonde cycle. This second part explores the universe of meanings that children and pre-adolescents reported following the hearing of two other types of electronic music: a fragment from Dusk – acousmatic music signed by Adrian Borza and Dream Way, electronic music for therapy created by the same composer. The preliminary and final conclusions will highlight the differences and similarities between the reception of the three categories of young auditors.

 

Key words

reception, electronic music, children, preadolescents, adolescents, accessibility – low complexity – positive emotions, inaccessibility, high complexity – negative emotions, descriptors of reception, functionality of the electronic music.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com