Alexandra HOMONE - Audiția muzicală sau muzicograma, metode de educare muzicală a auzului / The Musical Audition or the Musicogram as Ear Training Methods

REZUMAT

Studiul de față își dorește să aducă în atenția cadrelor didactice, dar și a elevilor, două modalități diferite de ascultare a muzicii. Muzica este cea care ne însoțește mereu, indiferent de ocazie, mediu sau companie. Cu toate acestea nu ne dăm seama dacă ascultăm conștient când ne plimbăm sau pasiv la orele de muzică de la școală. Dezvoltarea auzului muzical se realizează în mod obișnuit în mediul educațional prin audiții active, cu sarcini de lucru. Metodele prezentate reprezintă un mediu creativ și recreativ pentru elevi. Atât audiția, cât și muzicograma, vor fi prezentate în context teoretic, ulterior fiind expus scenariul propus la clasă.
Cuvinte cheie

audiția muzicală, muzicogramă, emoții, Educație Muzicală, metode de ascultare

...

ABSTRACT

This study wants to bring to the attention of the teachers, but also of the students, two different ways of listening to music. Music always accompanies us, no matter the occasion, environment or company. However, we do not realize whether we are consciously listening when we are walking or passively hearing in the music classes. The development of musical hearing is usually performed in the educational environment through active auditions, with work tasks. The methods presented represent a creative and recreational environment for students. Both the audition and the musicogram will be presented in a theoretical context, after which we will describe a proposed scenario pursued in class

 

Key words

musical audition, musicogram, emotions, Music Education, listening methods

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com