Mihai POPEAN - A Descent into the Maelström: the Promised Land of A.I. O coborâre în Maelström: tărâmul făgăduinței A.I.

REZUMAT

Herbert Marshall McLuhan a fost un vizionar a cărui înțelegere a impactului tehnologiei asupra umanității a fost corectă în prezicerea a numeroase efecte care doar acum par să iasă la lumina realității cotidiene. În timp ce comentariile sale au fost asociate cu media în particular, acestea sunt tot atât de pertinente cu privire la orice alt tip de tehnologie pe care o dezvoltăm și folosim, cu atât mai mult acum când asistăm la răsăritul erei inteligenței artificiale conștiente. Inspirat de povestea lui Edgar Allan Poe, McLuhan a prevenit asupra posibilelor pericole ale augmentării umanității întru tehnologie, o viziune susținută de curând și de către alți vizionari influenți cum sunt Stephen Hawking, Elon Musk și Bill Gates în ceea ce privește inteligența artificială. Acest articol explorează rolul pe care inteligența artificială, împotriva tuturor anxietăților, l-ar putea juca în a da naștere acelui timp la care a visat McLuhan, un timp pe care umanitatea l-ar lăsa în pace…, cel puțin pentru o vreme.


Cuvinte cheie

Mcluhan, media, inteligență artificială, educație, tehnologie

...

ABSTRACT

Herbert Marshall McLuhan was a visionary whose grasp of technology’s impact on humanity was accurate in predicting a host of effects which only now seem to at last come to the forefront of everyday reality. Although his commentaries were associated with media in particular, they are just as pertinent regarding any other technology we develop and employ, especially now as the dawn of conscious A.I. is upon us. Inspired by Edgar Allan Poe’s story, McLuhan warned against the possible perils of humanity’s extension into technology, a vision recently echoed by other influent visionaries such as Stephen Hawking, Elon Musk and Bill Gates regarding A.I. This paper explores the role A.I., against all anxieties, may play in actually reaching that age McLuhan longed for, a time which the humanity will leave it at that…, at least for a while.

 

Key words

McLuhan, media, artificial intelligence, education, technology

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com