FODOR Attila - Gânduri despre muzică în epoca „reproducerii mecanice“ / Thoughts on Music in the era of “Mechanical Reproduction”

REZUMAT

Lansat cu aproape un secol în urmă, conceptul de reproducere mecanică a devenit un topos pentru semnificarea influenței tehnicii moderne asupra artei, ridicând inclusiv o serie de întrebări și dileme de ordin estetic. Studiul nostru urmărește în acest context evidențierea momentelor și tendințelor semnificative survenite în domeniul muzical, analizând manifestarea diferențiată a acestora pe planul creației, interpretării și receptării, prin confruntarea dialogantă a două orizonturi temporale.


Cuvinte cheie

reproducere, tehnică, înregistrare, creație, interpretare, receptare

...

ABSTRACT

Launched almost a century ago, the concept of mechanical reproduction has become a topos for the significance of the influence of modern technique on art, raising a series of questions and aesthetic dilemmas as well. In this context, our paper aims to highlight the important moments and tendencies that have occurred in the musical field, analyzing their differentiated manifestation in terms of creation, performance, and reception, through the dialogical confrontation of two temporal horizons.

 

Key words

reproduction, technique, recording, creation, performance, reception

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com