Oana BĂLAN-BUDOIU - Antreprenoriatul muzical și cyperspațiul / Music Entrepreneurship and the Cyberspace

REZUMAT

Muzicienii trebuie să fie conștienți de rolul pe care îl au în educarea publicului. Supraviețuirea producțiilor culturale în viitor va depinde în bună măsură de gradul de atractivitate și de utilitate al acestora în relație cu societatea. Lucrarea de față prezintă impactul progresului tehnologic asupra societății contemporane și antreprenoriatului muzical, subliniind aspecte importante rezultate din statisticile dedicate consumului artei clasice. Mutațiile generate de mediul online,  la care se raportează generația actuală, sunt acut resimțite în muzica clasică. Impasul în care ne aflăm, în căutarea de metode moderne de atragere a publicului în sălile de spectacol și vânzarea evenimentelor muzicale, este deja rezolvat de realitatea virtuală.


Cuvinte cheie

spații culturale virtuale, efecte, evoluție, realitate, modele conceptuale

...

ABSTRACT

Musicians must be aware of the role they play in educating the audience. The future survival of cultural productions will depend greatly on their degree of attractiveness and usefulness in relationship to society. This paper presents the impact of technological progress on the contemporary society and musical entrepreneurship, stressing important aspects stemming from statistics dedicated to classical art consumption. The mutations generated by the online environment, that the current situation is related to, are sharply perceived in the classical music. The impasse in which we find ourselves in searching for modern methods to attract the audience into the concert halls and to sell music events is already resolved by the virtual reality.

 

Key words

virtual cultural spaces, effects, evolution, reality, conceptual models.

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com