Nicoleta DEMIAN - Geometria ecoului – proiect de coregrafie digitală   / The Geometry of Echo – Digital Choreography Project

REZUMAT

Noi forme de spectacol iau naştere în secolul XX, datorită rolului activ pe care îl are tehnologia computerizată în universul spectacular și nu numai, răspândindu-se în întreaga societate ca o necesitate. Pe măsură ce omenirea a devenit tot mai dependentă de calculatoare, lumea artelor spectacolului utilizează tehnologia digitală în producţii spectaculare originale, multimedia, interactive. La cursurile de tehnici coregrafice am încercat să adaptez mereu conţinutul şi materialul de studiu în funcţie de noile descoperiri tehnologice, să implic în reprezentaţiile coregrafice latura digitală a unei arte corporale prin definiţie, pentru că am observat că studenţii o consideră mai „modernă“ şi mai atrăgătoare. Conceptul de interactivitate, precum şi tehnologizarea corporală, au condus la o nouă dramaturgie a spectacolului coregrafic, la noi sensuri şi conţinuturi ale  mişcării şi gestului, la o nouă relaţie public-dansator. Spectacolul Geometria ecoului a fost un astfel de proiect de coregrafie digitală, multimedia, interactiv, prin care am urmărit dezvoltarea creativităţii artistice a studenţilor dansatori.


Cuvinte cheie

Dans digital, tehnologie artistică, algoritmi coregrafici

...

ABSTRACT

New forms of performance were born in the 20th century because of the active role that computer technology plays in the universe of performance and not only, as it spreads throughout the entire society as a necessity. As mankind has become more and more dependent on computer science, the performing arts as well have begun to use digital technology for original, multimedia, interactive performances. In my choreographic techniques classes I have always tried to adapt the content and the study materials according to the new technological tools, using digital technology related to choreography, which is a physical art by definition, because I noticed that the students thought that digital is more “modern” and more attractive. The interactivity concept, as well as the body technology, leads to a new dramaturgy of dance performance, to new significations of motion and gesture, to a new audience-dancer relationship. The dance performance The Geometry of Echo was such a project involving digital, multimedia, interactive choreography, by which I intended to develop the artistic creativity of my dance students.         

 

Key words

Digital dance, artistic technology, choreographic algorithm

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com