Eugen DRĂGOI - Suportul creativității în muzica și sound designul unui spectacol de teatru muzical / The Use of Creativity in Music and the Sound Design in the Musical Theatre

REZUMAT

Articolul de față propune o introducere în universul spectacolului muzical și pune în evidență beneficiile unui astfel de proiect atât din perspectiva studiului compoziției asistate de computer, cât și din perspectiva studierii cântului din ipostaza unui personaj. Am abordat acest subiect de actualitate în urma realizării unui spectacol muzical destinat publicului Teatrului Național de Operă și Operetă „Nae Leonard“, spectacol ce poate fi adaptat pentru o carte audio, dar și pentru o reprezentare senzorială destinată copiilor nevăzători. Realizarea unor astfel de proiecte împreună cu studenții și mai ales cu elevii de liceu poate genera interes pentru studiul artei muzicale sau poate crește numărul consumatorilor de artă, venind în sprijinul orelor de educație muzicală.


Cuvinte cheie

Steinberg Cubase, Melodyne, Nexus, Omnisphere, sound design, foley, compoziție muzicală, instrumente virtuale, didactică muzicală, personaj.

...

ABSTRACT

The article aims at an introduction in the universe of musical theatre and the advantages of such a project, from the perspective of studying computer-aided composition, as well as from the perspective of studying singing from the point of view of a character in the play. I addressed this up-to-date matter after working for a musical destined for the audience of the National Opera and Operetta House ‘Nae Leonard’, a play which can be adapted for an audiobook, but also for sensorial theatre for blind children. Accomplishing such projects together with my students from both college and high school could generate interest for the study of music or even increase the number of art consumers, thus helping the classes of music education.

 

Key words

Steinberg Cubase, Melodyne, Nexus, Omnisphere, sound design, foley, music composition, virtual instruments, teaching music, character

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com