Coperta tic vol XI nr 2WEB2

 

   

 

 

 

 

 

Vol. XI, nr. 2, 2020

Cuprins / 

Table of contents

     

Iulia ROMAN, Horațiu Petruț ROMAN, Ionuț PODGOREANU - Home Office Karlsruhe / Barcelona - Experiment muzical online // Home Office Karlsruhe / Barcelona - Online musical experiment

Lucian GHIȘA, Dalia GHIȘA- Premise de dezvoltare ale sistemului e-learning / Premises for the Development of the E-Learning System

BODURIAN Ágota - Procesul predării şi al evaluării din timpul unei epidemii globale sau predarea electronică în educația muzicală (?) / Teaching and Assessment during a Pandemic, or E-learning in Musical Education (?)

Hristina MÂRZA - Analiza comparativă asupra integrării TIC în educația ritmică / Comparative Analysis on ICT Integration in Rhythm Education

Maria MOLDOVAN - O privire asupra tehnologiilor muzicale din sistemul educațional britanic și a fezabilității includerii lor în sistemul educațional românesc ca suport al formării competențelor generale și specifice ale educației muzicale / Looking at Music Technology in the British Education System and the Feasibility of its Inclusion into the Romanian Music Education System to Support the Attainment of General and Specific skills in Music Education

Bálint HORVÁTH- Tehnoredactarea computerizată a partiturilor muzicale în activitățile componistice și editoriale din Ungaria

Criștina ȘUTEU - Periodicele muzicale românești indexate în baza de date RIPM / Romanian Musical Periodicals Indexed into the RIPM Database

Cristian MIHĂESCU - Vioara virtuală, studiu de caz / Virtual violin, a case study

Gabriel ALMAȘI - Instrumente gestuale – între inovație și ready-made – în lucrările lui Cătălin Crețu, Gabriel Mălăncioiu și Gabriel Almași / Gestural Instruments – between Innovation and Ready-made – in the Works of Cătălin Crețu, Gabriel Mălăncioiu, and Gabriel Almași

Mihaela BOGDAN - Spațiul scenic digital – spectacolul total al secolului XXI / The Digital Stage Space - The Total Performance of the 21st Century

Joomla Template by Joomla51.com