Loredana MUNTEAN - Facelift Music Education (2020) – Questions and Challenges / Educaţia muzicală facelift (2020) – întrebări şi provocări

ABSTRACT

When everything goes disorderly, it`s good to take a step back and analyze.
This study aims at a theoretical analysis of the way and the degree to which the use of music technologies in music education activities during the pandemic improves (or not) this process and creates (or not) the premises for both a paradigm shift, and a change in perspective, a restructuring, a remodeling of music education.
The paper is structured into three parts, followed by some final considerations. The first part briefly presents the basic model of music education, the second part brings to attention the elements of novelty as determinants of change, and the third part summarizes the challenges and questions generated by the facelift model of music education.      

Key words

facelift, music education, challenge, ICT, pandemic

...

Când totul merge înainte de-a valma, e bine să facem un pas în spate şi să analizăm.
Prezentul studiu își propune o analiză teoretică a modului și gradului în care utilizarea tehnologiilor muzicale în activitățile de educație muzicală în perioada pandemiei îmbunătățește (sau nu) acest proces și creează (sau nu) premisele atât pentru o schimbare de paradigmă, cât și de perspectivă, pentru o restructurare, o remodelare a educației muzicale.
Lucrarea este structurată pe trei părți urmate de câteva considerații finale. Prima parte prezintă succint modelul de bază ai educației muzicale, a doua parte aduce în atenție elementele de noutate ca factori determinanți ai schimbării, iar a treia parte sintetizează provocările și întrebările generate de modelul facelift al educației muzicale.


Cuvinte cheie

Facelift, educație muzicală, provocări, TIC, pandemie

 

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com