Moldovan MARIA - Digital Technologies and Their Impact in Music Education / Aportul tehnologiilor digitale în educația muzicală

ABSTRACT

Global communication technologies have become omnipresent nowadays, having a great impact on all aspects of life. Their advanced progression has had a considerable influence on the educational process, which they have optimized, leading to significant changes in planning and forwarding the curriculum. Music technologies developed a revolution in teaching-learning-assessment processes all over the world and continue to be considered valuable tools that boost education and assure continuity in periods of crisis.
The use of ICT in recent decades has generated the extension of objectives in music education from developing the ability to understand music and perform it using voice and musical instruments, to composition, which becomes an aim for all school children commencing to study music at a young age. Therefore, using the access to hardware and software resources, music technologies have designed a golden age where the public has access to each and every tool needed to create musical compositions.
ICT has the credit of contributing to the importance that music sessions should have in the educational frame of the cultural field and classify the discipline in the sphere of subjects that naturally facilitate interdisciplinarity, a potential that we need to build on.

   

Key words

Musical education, music technologies, resources, support, applications, platforms, training, notation, composition.

...

REZUMAT

Tehnologiile globale de comunicație au devenit omniprezente, afectând toate aspectele vieții. Evoluția lor a avut un mare impact asupra procesului educațional, pe care l-au eficientizat, determinând schimbări majore în proiectarea și transmiterea curriculumului. Tehnologiile muzicale au generat în multe părți ale lumii o revoluție a procesului de predare-învațare-evaluare și continuă a fi considerate unelte valoroase care îmbunătățesc educația iar în situații de criză asigură continuitatea ei.
Utilizarea TIC a condus în ultimele decenii spre lărgirea obiectivelor educației muzicale de la audierea și dezvoltarea capacității de înțelegere și interpretare practică a muzicii, la compunerea ei, fapt care devine un obiectiv pentru toți copiii școlari, începând de la vârste fragede. Prin resursele hardware și software existente, tehnologiile muzicale au creat o epocă de aur a accesului publicului larg la materialele necesare pentru realizarea compoziției muzicale.
TIC poartă în ele potențialul de-a oferi orei de muzică importanţa cuvenită în tabloul educaţional din domeniul cultural și de a plasa disciplina în sfera materiilor care facilitează în mod natural interdisciplinaritatea, potențial care se cere a fi valorificat.


Cuvinte cheie

Educație muzicală, tehnologii muzicale, resurse, suport, aplicații, platforme, instruire, notație, compoziție.

 

Descarcare articol / Download Article
Joomla Template by Joomla51.com